Turismus na řekách

Česká lodní společnost se aktivně zúčastnila konference „Turismus na řekách“, která se konala na palubě úžasné lodi Florentina. Záštitu nad konferencí převzal ministr dopravy Mgr. Martin Kupka.