Turismus na řekách

Česká lodní společnost se aktivně zúčastnila konference „Turismus na řekách“, která se konala na palubě úžasné lodi Florentina. Záštitu nad konferencí převzal ministr dopravy Mgr. Martin Kupka. Předchozí Další